Viesnīca suņiem un kaķiem
Rīgas raj., Ādažu pag., "Kalndores", talr. 7990747  fakss 7222451